Bolyst i Ness og nærmiljømidler

Da kommunen la ned skolen fikk Ness tildelt kr 300.000,- som skal brukes til å stimulere til bolyst i grenda. Midlene forvaltes av 3 oppnevnte representanter fra Sanitetsforeningen, Idrettslaget og Bøgdalaget: Åse Myhre, Janne Lyngås og Monica Kopperstad.

Til nå har midlene blitt brukt som følger:

...
...
...