Historien vår

I 1923 bygde Ness Ungdomslag huset sitt. Det var et gammelt skolehus på Øra som ble kjøpt, flyttet og satt opp i Ness.

Navnet ble Heimly.

Lagets første møte i eget hus var den 16. desember 1923 og 4. juledag samme år var det åpningsfest. Orgel til huset ble kjøpt i 1926.

I 1931 var det framhaldsskole på Heimly.

I ... ble Ness Gammeldansforening og Ness Bygdelag slått sammen til Ness Bygdelag og Danseforening, senere bare Ness Bygdelag. 
Oppslag i avisa fra dugnadsfest etter oppussing i 2001.

I 2015 ble Ness Velforening og Ness Bygdalag slått sammen til Ness Bygdelag. I 2022 endret vi navnet til Ness Bøgdalag slik at skrivemåten stemmer bedre med måten vi uttaler navnet på.