I 2023 består styret i Ness Bøgdalag

av følgende personer

Leder
Monica Kopperstad (ett år igjen)
Nestleder
Linda Staberg (valgt for 2 år)
Kasserer
Arne G Hallheim (valgt for 2 år)
Styremedlem
Randi Steinkjer (valgt for 2 år)


Kine Molde Nesjan (valgt for 2 år)


Stina Melby (valgt for 2 år)
Ann Helen Røstad (ett år igjen)


Arild Rotmo (ett år igjen)
Utleie ansvarlig
Venke Årstad (ett år igjen)
Vaktmester
Vegar Svedjan (valgt for 2 år)
Revisor
Ole Petter Vangstad (ett år igjen)