Været i Ness slik det ser ut akkurat nå

Første gang du bruker denne linken:
Gå inn på tannhjulknappen oppe til høyre i neste vindu og still om til å vise temperatur i Celsius.