Velforening og bøgdalag

Ness Velforening og Ness Bøgdalag ble slått sammen i 2015, slik at Bøgdalaget nå også har funksjonen som kommunalt pålagt velforening.

Kontigenten kreves inn årlig som en frivillig kontigent som også betraktes som en gave til Bøgdalaget/Velforeningen.

Vi er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon, velnett.no